گرانی ملک و مسکن و معضلی بنام بنگاه ها معاملات ملکی!

شاید باور نکنید یکی از پارامترهای گرانی مسکن بنگاه های معاملاتی باشند که این روزها مثل قارچ در هر محله ای ریشه دوانیده و دمار از روزگار مردم درآورده اند!

در همین زمینه دوستی می گفت همــراه بــا یــڪــی از اقــوام بــرای خــریــد یــک بــاب آپــارتــمــان بــه بــنــگــاه مــعــامــلــات مــلــڪــی مــراجــعــه ڪــردیــم؛ بــازدیــد صــورت گــرفــت و بــلــا فــاصــلــه نــشــســت مــعــامــلــه انــجــام شــد و هر دو طــرف از بــنــگــاه مــعــامــلــات خــارج شــدیم.

وقــتــی نــوبــت بــه پــرداخــت حــق ڪــمــیــســیــون رســیــد یــک درصــد مــعــامــلــه بــایــد بــه عــنــوان حــق ڪــمــیــســیــون پــرداخــت مــی شــد. کمیسیون یا همان اجرت، حق الزحمه‌ای است که مشاور و مدیر بنگاه در قبال عقد قرارداد که ممکن است فروش، رهن و یا اجاره باشد از هر یک از طرفین معامله به صورت مساوی و عادلانه دریافت می‌کند.

اما این همه ماجرا نیست و این روز ها در شمال کشور با این اوضاع کرونایی و فاصله اجتماعی خرید و فروش ویلا رونق زیادی دارد ؛ در شهرهای بزرگ مــعــمــولــی تــریــن مــعــامــلــات آپــارتــمــان ڪــمــتــر از ۳ الــی ۴ مــیــلــیــارد تــومــان نــیــســت! یــعــنــی بــرای یــک مــعــامــلــه ســاده بــا نــوشــتــن یــک قــولــنــامــه ۳۰ تــا ۴۰ مــیــلــیــون تــومــان حــق ڪــمــیــســیــون پــرداخــت مــی شــود و آقایون بنگاه دار هرچه گرانتر بفروشندحق الزحمه بیشترگیرشان می آید!

دراین خصوص کنجکاو شدم و بــا قــضــات دیــوان عــالــی ڪــشــور و چــنــدیــن اســتــاد و دڪــتــرای حــقــوق مــشــورت ڪــردم ڪــه مــســئولــیــت قــانــونــی ایــن افــراد در بــرابــر مــعــامــلــات مــربــوطه چــیــســت؟

جــمــلــگــی گــفــتــنــد تــعــهد بــه عــهده طــرفــیــن مــعــامــلــه اســت و بنگاه ها قانونا هیــچ مــســولــیــتــی نــدارنــد!

حالا این سوال مطرح می شود، پــس ایــن همــه پــول بــابــت چــیــســتــ؟

کدام کار را بنگاه معاملات ملکی انجام می دهند که اینقدر باید حق الزحمه بگیرند؟

ڪــدام دکتر ، وڪــیــل ، قــاضــی ، ســردفــتــر ، مــهنــدس و کارگرفنی و… بــه ایــن انــدازه درآمــد دارند؟

تعرفه کمیسیون مشاورین املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاورین املاک تعیین می‌گردد. بنگاه معاملات ملکی معادل نیم درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کند. (نیم درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار).

به راستی مــرجــع نــظــارتی حق تعرفه بنگاههای معاملات ملکی کدام ســازمــان دولتی است؟ سازمان ثــبــت ، ســازمــان تــعــزیــرات حــڪــومــتــی ، وزارت صــمــت ، قــوه قــضــایــیــه؟

با این وجود و با توجه به اجحاف هایی که در حق مردم رنج کشیده می شود آیا بهتر نیست که قوه قضاییه دراین خصوص به طور جدی وارد عمل شود و جلوی این گونه فسادها را بگیرد؟!

آیا سازمان امور مالیاتی که از حقوق کارگر و کارمند هم مالیات کسر می کند چرا از این درآمد های نامشروع. و گله گشاد مالیات نمی گیرد؟!

مجید مصطفوی

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://bazbarankhabar.ir/?p=18494

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

پیشنهادی: