باز باران خبر/ دلخوش گفت: نیروهای طرحی وزارت بهداشت در دوره کرونا جان خود را گذاشتند اما الان دارند آن ها را پراکنده می کنند

سیدکاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت گفت: نیروهای طرحی وزارت بهداشت در دوره کرونا جان خود را گذاشتند اما الان دارند آن ها را پراکنده می کنند.

وی افزود: اجازه این کار را ندهید. وزارت بهداشت باید کار خود را درست انجام دهد و این عزیزان را بیرون نکنند.