امیرکبیر بزرگمردی با ابعاد شخصیتی والا و قوی بود

باز باران خبر/ امیرکبیر بزرگمردی با ابعاد شخصیتی قوی بود ، عملکردی دقیق ومنسجم داشت و تدابیر او در دوران مدیریتش به حقیقت پیوست چرا که به تمامی افکار خود جامه عمل پوشاند.

وحید حسنی هنزایی نویسنده و پژوهشگر در این راستا گفته است: وارستگی، تدین، احساس مسئولیت، مبارزه با ظلم و ستم، خودکفایی کشور در همه زمینه ها، اهتمام ویژه به توسعه و فراگیری علم و دانش و فناوری، جلوگیری از وابستگی کشور به خارجیان، توجه به حقوق مردم و آگاهی بخشی جامعه از ویژگی های بارز امیر کبیر بود.

* پاکدستی امیر کیبر زبانزد است

این نویسنده با اشاره به بزرگداشت بیستم دی ماه روزی که امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید ، خاطرنشان کرد: پاکدستی، ضایع نکردن حقوق دیگران، ایستادن مقابل فساد درباریان، شاه و انجام ندادن کارهای غیرقانونی از دیگر ویژگی های صدراعظمی به نام امیرکبیر بود ، این شخصیت والا مقام از جوانی تا پایان زندگی اش هیچ زمانی حقی کسی را ضایع نکرد.

حسنی هنزایی با اشاره براین که امیرکبیر در برابرفساد دربار قاطعانه ایستادگی می کرد و تحت هیچ شرایطی از خود ضعف نشان نمی داد، خاطرنشان کرد: با وجودی که در زمان صدارتش به او رشوه های گوناگونی پیشنهاد می شد ولی شدیدا با این پدیده مخالف بود و با افراد این گونه نیز برخورد می کرد.

* انتشار وقایع اتفاقیه نخستین گام رسانه ای

نویسنده کتاب ‘‌دفتر نویسی امیرکبیر’ با تشریح آن دوران گفت:‌ در زمان صدرات امیرکبیر موضوع پیشرفت مطرح بود و روز به روز نیز کشور به پیشرفت هایی نایل می آمد و از طرفی مردم از دریافت و دسترسی به بسیاری از اطلاعات محروم بودند و خلاء انعکاس اطلاعات عمومی در کشور احساس می شد.امیرکبیر می دید مردم از لحاظ دریافت اطلاعات عمومی مشکل دارند درجریان برخی مسایل برای سلامتی خودشان قرار نمی گیرند ، به عنوان مثال وقتی می خواستند آبله کوبی کنند مردم فکر می کردند که عده ای قصد دارند جن در بدن آنها تزریق کنند در چنین شرایطی طبیعی است که نیاز شدیدی به اطلاع رسانی بود تا مردم در جریان فواید هر اقدام دولت برای سلامتی خود قرار بگیرند.

‘ذهن امیرکبیر درباره روزنامه ، ارزش سیاسی و مدنی آن خوب و روشن بود و از روزنامه های فرنگستان آگاهی داشت. توجه میرزا تقی خان معطوف به دو معنی بود: یکی اطلاع یافتن دولت از اوضاع جهان و دیگر پرورش عقلانی مردم و آشنا کردن آنها به دانش جدید و احوال دیگر کشورها’.

این نویسنده گفت:‌ امیرکبیر با تدبیری که داشت ضرورت حضور و اهمیت رسانه را به خوبی درک کرد و روزنامه ‘ وقایع اتفاقیه’ را با هزینه دولت راه اندازی کرد.ابتدا این روزنامه در بازار تهران توزیع و سپس بین حکام و عامه مردم نیز توزیع شد.

* نیاز به فراگیری علوم مختلف یک ضرورت

این محقق و پژوهشگر اظهار کرد: امیرکبیر توجه به فراگیری علوم مختلف در جامعه را به عنوان یک ضرورت می دانست و معتقد بود که برای انجام هر کار و اقدامی در زمینه های مختلف، باید علم آن را در کشور داشت. به دنبال این فکر ابتدا ساختمانی را برای ایجاد مدرسه علمی ساخت سپس استادانی و افرادی را برای فراگیری علوم مختلف و دریافت تجارب به خارج از کشور اعزام کرد و در نهایت با ایجاد سه تا چهار رشته مدرسه ‌دارالفنون را راه اندازی کرد.

‘اندیشه امیرکبیر در بنای دارالفنون از یک سرچشمه الهام نگرفته بود، بلکه حاصل مجموع آموخته های او بود. آکادمی و مدرسه های مختلف روسیه را دیده بود؛ در کتاب جهان نمای جدید که به ابتکار و زیر نظر خود او ترجمه و تدوین شد، شرح دارالعلم همه کشورهای غربی را در رشته های گوناگون علم و هنر با آمار شاگردان آنها خوانده بود و از بنیادهای فرهنگی دنیای جدید خبر داشت.’

به گفته این نویسنده ، ذهن امیرکبیر دردرجه اول معطوف به دانش و فن جدید بود و بعد به علوم نظامی توجه داشت. این معنی از مطالعه ی تطبیقی برنامه درس های دارالفنون و نامه های امیر در مورد رشته تدریس استادانی که استخدام شدند، روشن می شود.

‘رشته های اصلی تعلیمات دارالفنون که امیرکبیر در نظر گرفته بود عبارت از پیاده سازی نظام و فرماندهی، توپخانه، سواره نظام، مهندسی، ریاضیات، نقشه کشی، معدن شناسی، فیزیک و کیمیای فرنگی و داروسازی، طب و تشریح و جراحی، تاریخ و جغرافیا و زبان های خارجی یود. ‘

* تاکید بر خودکفایی

این نویسنده با ذکر تاریخی از روزهای صدرات امیرکبیر که در نوشته ها و کتب به آن اشاره شده است ، گفت: روزی از سوی یک شخص روسی سماوری به او هدیه دادند و قرار شد که تعداد بیشتری از آن برای استفاده مردم وارد کشور شود ولی صدراعظم از این کار ممانعت کرد و به استاندار اصفهان گفت که شماری از بهترین آهنگران آن زمان را به تهران بفرستد پس حضور این آهنگران امیرکبیر به آنها گفت که می توانید نمونه این سماور را بسازید.

آهنگران ضمن اعلام امادگی در کمتر از دو هفته موفق به ساخت نمونه سماور شدند بنابراین امیرکبیر با پرداخت ۱۰۰ تومان وام به آنها دستور داد که تعداد زیادی از نمونه سماور مورد نظر ساخته شدو در اختیار مردم قرار دهند.

وی گفت : ‌روحیات امیرکبیر به گونه ای بود اصلا حاضر نبود که وارد کننده وسیله ای باشد بلکه همواره بر خودکفایی کشور تاکید داشت.

* فهم عمیق از دین

به گفته ی این نویسنده، در دوران زندگی امیرکبیر شبهات و جریانات انحرافی فکری پیش می آمد بنابراین ایستادن وی در مقابل این جریانات و گفت وگوی عاقلانه ، با درایت و برخوردهای او نشان دهنده این بود که وی فهم عمیقی از دین دارد.

حسنی هنزایی افزود: با رویکردی که امیرکبیر داشت در فضا و جریان روشنفکری انحرافی غرب زده واقعا وارد نمی شد، دست خود را جلوی غرب دراز نمی کرد و استقلال کشور را قدر می دانست.

** ایران را به مرحله جدید سوق داد

به گفته این کارشناس تا قبل از امیرکبیر جریانی (شاهان قبل) درحال شکل گیری بود که نمی دانستند چگونه باید کشورداری کنند ، از دست فرزندان خود درامان باشند و کشته نشوند. دقیقا صدراعظم کشی و وزیر کشی در شاهان قاجار قبل از امیرکبیر مرسوم بوده است.(محمدشاه و فتحعلی شاه از پسرانشان قسم و تعهد می گیرند تا آنها را نکشند)

این نویسنده یادآور شد: مردم در آن زمان نمی دانستند باید به چه کسی برای گرفتن حق و حقوق خود مراجعه کنند و هیچ کس پاسخگوی آنها نبود. پس از صدارت امیرکبیر اهتمام به عرصه هایی مثل علم، پیشرفت و رسیدگی به امورات مردم آغاز شد.

وی ادامه داد : امیر کبیر نزدیک به چهار سال صدراعظم بود و قبل آن در مسند امیر نظامی مشغول بود ، این امر موجب شد تفکراتی در کشور جاری شود و در آن فضای فکری که ضرورت آن درک شد اقدامات بلند مدت صورت گیرد، او ایران را به مرحله جدیدی سوق داد، باعث پیشرفت کشور شد که اگر این جریانات ادامه می یافت ایران نه تنها پابه پای غرب بلکه جلوتر هم می توانست باشد.به طور کلی امیرکبیر توانست در مدت چهارساله صدراتش کشور را در همه زمینه ها متحول کند و باعث افتخار کشور ما ایران شد.

میرزا تقی‌خان فراهانی (متولد ۱۱۸۶ – درگذشت ۲۰ دی ۱۲۳۰) مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌های ایران در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار بود. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز شد و تا پایان صدارت کوتاه او ادامه یافت. مدت صدارت امیر کبیر ۳۹ ماه (۳سال و ۳ماه) بود. وی موسس مدرسه دارُالفُنون بود که برای آموزش علوم و فنون جدید، به فرمان او در تهران تاسیس شد. همچنین انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله اقدامات وی به حساب می‌آید. امیرکبیر پس از این که با دسیسه‌ی اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد، در حمام فین به دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسید.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://bazbarankhabar.ir/?p=17673

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

پیشنهادی: